Pressemeddelelser

27. december 2004 Udgivelse af bogen Eksperter kan være gode nok, men ... Om fagkundskabens politiske vilkår i dansk demokrati
27. december 2004 Udgivelse af skriftet Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen
9. december 2004 Udgivelse af skriftet Magten på Borgen. En analyse af beslutningsprocesser i større politiske reformer
6. december 2004 Udgivelse af skriftet Det offentlige styringsunivers. Fra government til governance?
1. december 2004 Udgivelse af bogen Aktivering af arbejdsgivere. Erhvervslivet og socialpolitik i Danmark og Storbritannien
22. november 2004 Udgivelse af skriftet Magtproblematikken i to små kommuner
20. september 2004 Udgivelse af bogen Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger
25. august 2004 Udgivelse af bogen De danske folketingsmedlemmer - en parlamentarisk elite og dens rekruttering, cirkulation og transformation 1849-2001
21. juni 2004 Udgivelse af bogen Politisk offentlighed og demokrati i Danmark
16. juni 2004 Udgivelse af bogen De folkevalgte - en analyse af folketingsmedlemmernes sociale baggrund og repræsentationsadfærd
14. juni 2004 Udgivelse af bogen Man har et standpunkt ... om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger
7. juni 2004 Udgivelse af bogen Et ganske levende demokrati
18. maj 2004 Udgivelse af bogen Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund
11. maj 2004 Udgivelse af bogen Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested
19. april 2004 Udgivelse af bogen Menneskerettigheder og magtfordeling. Domstolskontrol med politiske prioriteringer
15. april 2004 Udgivelse af bogen Danmark som informationssamfund. Muligheder og barrierer for politik og demokrati
13. april 2004 Udgivelse af skriftet Danskerne, demokratiet og magten
16. marts 2004 Udgivelse af bogen Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år
23. februar 2004 Udgivelse af bogen Det stille sporskifte i velfærdsstaten: en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse
10. februar 2004 Udgivelse af bogen Riget, magten og militæret. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik under Forsvarskommissionerne af 1988 og af 1997
4. februar 2004 Udgivelse af bogen Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv
2. februar 2004 Udgivelse af skriftet Den europæiske forbindelse
12. januar 2004 Udgivelse af skriftet Evaluering og magt
10. december 2003 Udgivelse af bogen Europaudvalget - et udvalg i Folketinget
3. december 2003 Udgivelse af bogen Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede
1. december 2003 Udgivelse af skriftet Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002
27. november 2003 Udgivelse af bogen Den vellykkede kommunalreform og decentraliseringen af den politiske magt i Danmark
24. november 2003 Udgivelse af bogen Folkets røst. Demokrati og folkeafstemninger i Danmark og andre europæiske lande
5. november 2003 Udgivelse af bogen Velfærdsstatens institutioner
4. november 2003 Udgivelse af skriftet Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse
30. oktober 2003 Udgivelse af bogen Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag
30. oktober 2003 Udgivelse af bogen Over-Danmark og Under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab
1. oktober 2003 Udgivelse af skriftet De som meget har ... Store danske virksomheder som politiske aktører
26. august 2003 Udgivelse af bogen Billeder af magten - portrætter til forståelse af magt og demokrati
26. august 2003 Udgivelse af skriftet Til glæde for hvem? - om intern regulering i staten
14. august 2003 Udgivelse af bogen Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt
6. august 2003 Udgivelse af skriftet Domstolene - den tredje statsmagt
4. juli 2003 Udgivelse af skriftet Subsidiaritetsprincippet vendt på hovedet? EU's strukturpolitik og Danmark
26. juni 2003 Udgivelse af bogen På sporet af magten
25. juni 2003 Udgivelse af skriftet Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv
4. juni 2003 Udgivelse af bogen Partiernes medlemmer
20. maj 2003 Udgivelse af bogen Farlig ungdom
14. maj 2003 Udgivelse af bogen Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære
2. april 2003 Udgivelse af bogen Folkets styre. Magt og ansvar i dansk politik
17. marts 2003 Udgivelse af bogen På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner
10. marts 2003 Udgivelse af bogen Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter
6. marts 2003 Udgivelse af skriftet Djøficering - myte eller realitet?
25. februar 2003 Udgivelse af skriftet Den økonomiske elites netværk
17. februar 2003 Udgivelse af bogen Demokrati og magt i Grønland
10. februar 2003 Udgivelse af bogen Faste forhold - flygtige forbindelse. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede
3. februar 2003 Udgivelse af skriftet Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten
23. januar 2003 Udgivelse af bogen Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet
13. december 2002 Udgivelse af skriftet Privatisering, regulering og demokrati
6. december 2002 Udgivelse af bogen Europa for folket? EU og det danske demokrati
25. november 2002 Udgivelse af bogen Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget
1. november 2002 Udgivelse af bogen Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse
25. september 2002 Udgivelse af skriftet Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark
23. september 2002 Udgivelse af bogen Det magtfulde møde mellem system og klient
1. august 2002 Udgivelse af bogen Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik
17. juni 2002 Udgivelse af skriftet Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv
7. juni 2002 Udgivelse af bogen Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark
29. maj 2002 Udgivelse af bogen Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder
24. maj 2002 Udgivelse af skriftet Medborgerskabets mange stemmer
16. maj 2002 Udgivelse af skriftet Velfærdsstat og socialt medborgerskab
29. april 2002 Udgivelse af skriftet Politik over grænser
17. april 2002 Udgivelse af bogen Grønlændere i Danmark. En overset minoritet
11. april 2002 Udgivelse af skriftet Fra pax americana til lex americana?
15. marts 2002 Udgivelse af bogen OECD og idéspillet. Game Over?
8. marts 2002 Udgivelse af bogen Kønsmagt under forandring
6. februar 2002 Udgivelse af skriftet Eksperter i medierne
10. december 2001 Udgivelse af skriftet Politisk forbrug og politiske forbrugere
22. oktober 2001 Udgivelse af skriftet Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces
31. maj 2001 Udgivelse af skriftet Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Ventetidsgarantier til sygehusbehandling
27. april 2001 Udgivelse af bogen Den danske elite
4. september 2000 Udgivelse af skriftet Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?
4. september 2000 Udgivelse af skriftet Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet
7. april 2000 Udgivelse af skriftet Magt og indflydelse
16. marts 2000 Udgivelse af skriftet Etniske minoriteters indflydelseskanaler