Århus, den 17. juni 2002

 

  

Magtudredningen udgiver fredag den 21. juni 2002

Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv

af Steen Thomsen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov

  

MAGTEN I DANSK ERHVERVSLIV

 

Hvordan styres de store danske erhvervsvirksomheder, hvor ledelsen træffer beslutninger af vidtrækkende økonomisk og social betydning? Hvem stiller ledelsen til regnskab? Hvordan er virksomhederne ejet? Hvordan er bestyrelserne sammensat? Og hvem øver indflydelse på beslutningerne?

 

Disse spørgsmål besvares i Magtudredningens nye skrift Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv. Det er ikke en undersøgelse af enkeltpersoners eller enkelte virksomheders magt, men af ejerforhold, bestyrelsesstruktur og hvem der i dansk erhvervsliv øver indflydelse på bestyrelsernes arbejde. Undersøgelsen finder bl.a.:

 

 

Om forfatterne

 

Steen Thomsen er formand for Danish Corporate Governance Network og har forsket og undervist i emnet siden 1992. Torben Pedersen forsker og underviser særlig i multinationale selskaber, mens Jesper Strandskov beskæftiger sig med international virksomhedsstrategi og forretningsudvikling. Steen Thomsen og Torben Pedersen er professorer ved Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Handelshøjskolen i København. Jesper Strandskov er professor ved Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus.

 

 

Om Magtudredningen

 

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

www.ps.au.dk/magtudredningen.

 

 

 

 

Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv

af Steen Thomsen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov

 

Århus: Magtudredningen, 2002

131 sider, kr. 125

 

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag:
www.unipress.dk
eller tlf: 89 42 53 70.

 

Kontakt til forfatterne:

Steen Thomsen

tlf.: 38152590

e-mail: st.int@cbs.dk

 

Torben Pedersen

e-mail: tp.int@cbs.dk

 

Jesper Strandskov

jsv@abd.dk

 

 

 


[Tilbage]