Århus, den 24. maj 2002

 

 

Magtudredningen udgiver onsdag den 29. maj 2002

Medborgerskabets mange stemmer

redigeret af Jonathan Schwartz

 

 

Hvordan bliver man en aktiv, anerkendt medborger i det danske samfund, når man har en anden kulturel baggrund end den danske? Hvilke barrierer og hvilke muligheder for deltagelse findes for de nye danske medborgere? Det er hovedspørgsmålene i dette skrift, der er skrevet af studerende og medarbejdere ved Antropologisk Institut ved Københavns Universitet.

 

Skriftets etnografiske studier dække fem felter:

1)     Foreninger af unge fra de etniske minoriteter, som mødes i et medborgerhus på Nørrebro (Camilla Kehlet).

2)     Aktiviteter og organisationer omkring Nørrebro Bydelsråd (Rikke Iversen).

3)     Børn og lærere i en indvandrerfriskole i København (Torben Venning).

4)     Unge albanere fra Makedonien og deres foreningsliv i København (Sesselja Olafsdottir).

5)     Bestræbelser for at få en muslimsk begravelsesplads i Danmark (Pedro Zagal).

 

Forfatterne har fulgt medlemmerne af forskellige etniske minoriteter i deres projekter i det det danske samfund. Det er de etniske ildsjæle, der kommer til orde i artiklerne. Stereotypen om den uduelige og passive etniske indvandrerklient, som ofte præger debatten, får et modspil i skriftet.

 

Studierne demonstrerer en forhandlingsvilje og evner til samarbejde, som rækker både indadtil i de etniske fællesskaber og udadtil i forhold til de danske institutioner. Der er frustrationer og nederlag, men der er også små sejre. Skriftet maler ikke Fanden på vægen, men den maler heller ikke alt for lyserødt. Total magtesløshed eller total magt karakteriserer ingen af disse små historier. Man hører medborgerskabets mange stemmer.

 

Det omstridte begreb ”multikulturalisme” får en mere detaljeret behandling, end det plejer. Ideen om at bevare en ren, fastlåst, traditionsbundet kultur finder man kun i ret få af udsagnene fra de nye medborgere. Som oftest siges, at man ikke kun vil defineres af sin ”kultur”. Folk vil selv bestemme, hvad de var, er og bliver i Danmark. "Kultur" er noget man forhandler om, og det kan man gøre med lidt veloplagt ironi. Som det bliver sagt i forbindelse med ønsket om en muslimsk begravelsesplads: ”At være begravet på muslimsk vis i Danmark. Det er integration!”. Skriftets tema er dermed bestræbelserne for at forene integration og identitet. Som begreb udtrykker ”medborgerskabet” dette komplementære forhold.

 

Skriftets redaktør og forfatter til introduktionen er lektor, ph.d. Jonathan Schwartz, der har for­sket i  indvandrer- og flygtningeforhold i Danmark siden 1970’erne. Schwartz’ nyere forsk­ning fokuserer på grupper fra det tidligere Jugoslavien: fra gæstearbejdere til flygtninge.

  

 

 

Medborgerskabets mange stemmer

redigeret af Jonathan Szhwartz

 

Århus: Magtudredningen, 2002

112 sider, kr. 110

 

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag:
www.unipress.dk
eller tlf: 89 42 53 70.

 

Kontakt til redaktøren:

tlf. 35 32 34 69

e-mail: jonathan.schwartz@anthro.ku.dk

 

 

 


[Tilbage]