Århus, den 14. august 2003

Hvorfor er det offentlige ofte hemmeligt?

 

I Danmark hævder politikere ofte, at vi har stor åbenhed og offentlighed i forvaltningen. Samtidig viser der sig i praksis ofte store hindringer og problemer, når borgere og pressen vil følge med i, hvad myndighederne foretager sig.

Det dokumenteres i Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt. Bogen rokker ved myten om Danmark som et foregangsland i åbenhed. Offentlighedslovgivningen er stagneret gennem en årrække, og myndighederne er ikke altid hjælpsomme og åbne.

Årsagerne til det danske skisma mellem indbildning og virkelighed må søges i historien. Med os fra enevælden trækker vi en tung tradition for hemmelig forvaltning. Vi er ved at komme bagud i forhold til en lang række lande. På papiret er selv Albanien, Moldavien og andre østeuropæiske lande ved at overhale Danmark. Tilmed har EU på enkelte punkter mere åbenhed.

Den danske historiske arv knytter især offentlighedsspørgsmålet sammen med spørgsmålet om den enkeltes retssikkerhed. Man har i Danmark af historiske grunde meget sværere ved at se, at spørgsmålet om offentlighed i store beslutninger er et demokratisk spørgsmål. Bogen viser, at det har man i langt højere grad gjort i Sverige, foregangslandet for offentlighed i forvaltningen.

Ved overvejende at se offentlighedsspørgsmålet i et individperspektiv havner man i Danmark ofte i et blokerende dilemma mellem at beskytte den enkelte mod myndighederne og at beskytte den enkelte mod utidig snagen fra andre borgere. Man glemmer, at det demokratisk væsentlige slet ikke er den enkeltes mellemværende med myndighederne, det er derimod de store politiske beslutninger, som træffes af politikerne. Man kan udmærket både beskytte den enkelte og sikre bedre indblik i de store fælles beslutninger.

Vil vi have et stærkt repræsentativt demokrati, hvor alene valghandlingen er demokratiets store stund? Eller vil vi også til daglig have et deltagerdemokrati, hvor borgerne lever med i hverdagens processer i politik og forvaltning? Hvis vi også vil det sidste, må mange flere end de valgte politikere have mulighed for at se det offentlige over skulderen hver eneste dag. Det kan de ikke i dag.

 

Om forfatteren:

Tim Knudsen er lic.adm.pol. og professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og har især forsket i dansk og nordisk forvaltningshistorie. Bl.a. forfatter til Storbyen støbes (1988), Dansk statsbygning (1995) og Da demokrati blev til folkestyre (2001). Har redigeret og bidraget til Dansk forvaltningshistorie I-II (2000) samt Regering og embedsmænd (2000).

 

 

Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt
af Tim Knudsen

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003
137 sider, kr. 148

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk
eller hos boghandlerne

Kontakt til forfatteren

Tim Knudsen

E-mail: TK@ifs.ku.dk

Telefon: 3532 3411