Århus, den 25. februar 2003

 

Magtudredningen udgiver tirsdag den 4. marts 2003

Den økonomiske elites netværk

af Thomas Schøtt

 

Det er en udbredt opfattelse, at politiske og økonomiske eliter er tæt sammenvævede gennem indbyrdes netværk, og at de samtidig er klart adskilt fra de brede masser. Emnet for dette skrift er den økonomiske elite, der består af de personer, der er indehavere af toppositionerne i landets største virksomheder. Det overordnede spørgsmål er, hvordan den økonomiske elite er organiseret og integreret. Spørgsmålet bliver besvaret ved at kortlægge de kollegiale relationer blandt lederne i det økonomiske liv i Danmark. Analyserne af disse netværk har ført frem til følgende konklusioner:

 

1.    Eliten og massen af ledere (dvs. de erhvervsledere, der er ledere af de mindre virksomheder) er forskellige med hensyn til antallet af lederposter og kollegaer. Eliten beklæder gennemsnitligt otte gange så mange lederposter som andre ledere.

 

2.    Eliten har forbindelser til de andre ledere, men relationerne er ikke ligeværdige. Eliten udgør et center og de andre ledere en periferi. De kollegiale relationer er tættest inden for eliten, mindre tætte mellem eliten og de andre ledere, og mindst tætte inden for gruppen af andre ledere. Kollegiale relationer mellem eliten og massen er forholdsvis sporadiske.

 

3.    Nogle af elitens medlemmer er mere prominente end andre. De fleste eliteledere har kun få kollegiale relationer til andre i eliten, men enkelte har mange. De mest centrale ledere udgør en inderkreds.

 

4.    Eliten fremstår som integreret og er ikke i væsentlig grad fragmenteret i adskilte kliker. Inderkredsen inden for eliten er ganske sammenhængende og tæt sammenknyttet.

 

Skriftet bekræfter på denne måde nogle af de traditionelle forestillinger om økonomiske eliter, men viser samtidig, at erhvervslivet ikke er kontrolleret af nogle få personer.

 

Om forfatteren

Thomas Schøtt er uddannet som cand.scient. i matematik og fysik ved Aarhus Universitet, og M.A. i statistik og Ph.D. i sociologi ved Columbia University i New York. Han er Associate Professor ved University of Pittsburgh, Department of Sociology. Han underviser især i teorier om netværk blandt mennesker, organisationer og lande og i metoder for social netværksanalyse. Hans forskning og publikationer fokuserer på netværk i det kulturelle liv og erhvervslivet.

 

Om Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

www.ps.au.dk/magtudredningen

 

 

Den økonomiske elites netværk

af Thomas Schøtt

 

Århus: Magtudredningen, 2003

56 sider, kr. 75

 

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag:

Tlf. 89 42 53 70

www.unipress.dk

 

Kontakt til forfatteren:

University of Pittsburgh, Department of Sociology, Pittsburgh, PA 15260, USA

 

Tlf: 412-648-7110, fax: 648-2799

e-mail: tschott+@pitt.edu eller

thomasschott@hotmail.com

 

 

 

 


[Tilbage]