23. januar 2003

 

Aarhus Universitetsforlag og Magtudredningen udgiver torsdag den 30. januar 2003

 

Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark – forandring og kontinuitet

Redigeret af Martin Marcussen og Karsten Ronit

 

270 sider, kr. 248

 

 

Vi lever i internationaliseringens tidsalder, og danske forvaltningsformer tilpasser sig internationale standarder! Eller gør de? Dette er spørgsmålet, som en række forvaltningseksperter søger at besvare i denne bog.

 

Internationaliseringen er blevet beskrevet som noget udefrakommende, der nødvendigvis må føre til grundlæggende reformer af den offentlige forvaltning. Skeptikere beklager, at den offentlige forvaltning uafvendeligt må tilpasse sig dette forandringspres og konstaterer, at den parlamentariske styringskæde er sat ud af kraft. Modsat ser idealister positivt på disse nye udviklingstendenser og forstår dem som en udvidelse af det demokratiske politiske felt. Forfatterne finder i denne bog ikke empirisk eller teoretisk belæg for nogle af disse synspunkter.

 

Bogens bidrag er sammensat sådan, at internationaliseringens udtryksformer i den offentlige forvaltning undersøges i forskellige tidsperioder og i forskellige forvaltningssektorer. Konklusionen er, at en bedre forståelse af internationaliseringens dynamik kræver, at der anlægges et såkaldt institutionalistisk perspektiv. Undersøgelserne viser, for det første at danske forvaltningstraditioner er ganske robuste. Eksisterende rutiner, strukturer og relationer lader sig ikke grundlæggende forandre fra det ene øjeblik til det andet. På trods af denne grundlæggende stabilitet, foregår der dog alligevel en vis form for tilpasning i den offentlige forvaltning til nye rammebetingelser. Den offentlige forvaltning er således ganske fleksibel inden for relativt faste rammer.

 

En institutionalistisk tilgangsvinkel indebærer for det andet, at hvis vi vil gøre os håb om at forstå forandring og kontinuitet i den moderne forvaltning, må vi inddrage et historisk perspektiv på den danske forvaltnings opbygning og funktionsmåde. Bogen viser således, at nogle elementer af den danske offentlige forvaltning – for eksempel embedsmandens verdensudsyn og -erfaring – på mange måder var mere internationaliserede for flere hundrede år siden, end tilfældet er i dag. Dette kunne indikere, at internationaliseringen ikke udelukkende er et fremadskridende fænomen, og at det måske er muligt via konkrete politiske tiltag at sætte en stopper for nogle dele af internationaliseringen.

 

Endelig for det tredje betyder den institutionalistiske vinkel, at vi vil forvente at finde forskellige former for internationaliseringsdynamikker i forskellige forvaltningssektorer. Landbrugs- og arbejdsmarkedsforvaltningen er to eksempler på ældre forvaltningsområder, som er detaljeret behandlet i bogen. Forvaltningen af Danmarks bistand til den tredje verden samt energiforvaltningen er eksempler på to nyere områder, der ligeledes tages i behandling i bogen. Konklusionen af disse sektorsammenligninger indikerer, at ældre forvaltningssektorer er mere resistente over for internationaliseringen og dermed kun i mere begrænset udstrækning tilpasser sig udefrakommende forandringspres end nyere forvaltningsområder. Denne forandringstræghed forstærkes, hvis den pågældende sektor karakteriseres ved, at der eksisterer tætte politikfællesskaber og interessesammenfald mellem de involverede interne og eksterne parter.

 

 

Bogens indhold

Kapitel 1: Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark: Strukturer, opgaver og relationer, af Martin Marcussen og Karsten Ronit

Kapitel 2: Fra Politicus til Politicus? Forvaltningsinternationalisering i et historisk perspektiv, af Tim Knudsen

Kapitel 3: Den fleksible og robuste forvaltning, af Jørgen Grønnegård Christensen

Kapitel 4: Forvaltningsinternationalisering i dag. En oversigt over former og udbredelse, af Torben Beck Jørgensen

Kapitel 5: Internationaliseringen af landbrugsforvaltningen og nationale magtkonstellationer, af Carsten Daugbjerg og Flemming Just

Kapitel 6: Mellem national egensindighed og internationalisering – arbejdsmarkedsforvaltningen i en brydningstid, af Carsten Strøby Jensen

Kapitel 7: Energiforvaltningen – fra nationalisering til internationalisering og liberalisering, af Mogens Rüdiger

Kapitel 8: Forvaltningen af bistanden til den 3. verden og det internationale politikfællesskab, af Gorm Rye Olsen

Kapitel 9: Konklusioner, hypoteser og udfordringer, af Martin Marcussen og Karsten Ronit

 

 

Forfatterne

Jørgen Grønnegård Christensen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Carsten Daugbjerg, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Carsten Strøby Jensen, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Torben Beck Jørgensen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Flemming Just, professor, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet

Tim Knudsen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Martin Marcussen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Gorm Rye Olsen, forskningsleder, Institut for Internationale Studier

Karsten Ronit, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Mogens Rüdiger, lektor, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet

  

 

Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet
redigeret af Martin Marcussen og Karsten Ronit

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003
270 sider, kr. 248

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk
eller hos boghandlerne

Kontakt til redaktørerne

Martin Marcussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

tlf.: 35 32 33 96

e-mail: mm@ifs.ku.dk

 

Karsten Ronit, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

tlf.: 35 32 34 02

e-mail: kr@ifs.ku.dk
 

 


[Tilbage]