Århus, den 5. december 2002

 

Magtudredningen udgiver fredag den 13. december 2002

Privatisering, regulering og demokrati. Telestyrelsens funktion som uafhængig reguleringsmyndighed

af Carsten Greve

 

Privatisering og liberalisering vinder indpas i den offentlige sektor på infrastrukturområder som togdrift, el-forsyning og telekommunikation. På el-markedet gives konkurrencen fri i øjeblikket, hvilket har ført til nye virksomheder som f.eks. Københavns Energi. Gentofte Kommune vil sælge sine aktier i NESA og indkassere et milliardbeløb. Inden for togdrift har det britiske selskab Arriva overtaget en del af DSB’s ruter i Jylland. På telemarkedet kæmper selskaber som Orange og Telia om at udfordre TDC. De gamle statslige monopoler er brudt op. Konkurrenceudsættelse er mantraet for den offentlige sektor i dag. Men hvem skal regulere markederne? Hvem skal sikre, at forbrugerne får den bedste service og de bedste produkter til den billigste pris? Her kommer reguleringsmyndighederne ind i billedet. På nogle af de liberaliserede markeder er der oprettet reguleringsmyndigheder med kompetence til at sikre forbrugernes interesser og samtidig bevare demokratisk legitimitet.

 

Formålet med dette skrift er at undersøge uafhængige reguleringsmyndigheders rolle og funktion i det danske demokrati. Når offentlige virksomheder bliver privatiserede, mindskes behovet for regulering ikke nødvendigvis, hvis der stadig ikke er fuld konkurrence. Derfor har mange stater oprettet reguleringsmyndigheder til at holde øje med selskaberne. Reguleringsmyndighederne skal være uafhængige af det politiske niveau for at sikre deres troværdighed og upartiskhed. I en magt- og demokratisammenhæng rejser etableringen af uafhængige reguleringsmyndigheder mindst to spørgsmål: 1) Hvor megen magt delegeres til reguleringsmyndigheder fra regering og Folketing? 2) Hvordan står uafhængige reguleringsmyndigheder til ansvar over for Folketing og regering for udøvelsen af deres magt?

 

Konklusionen er, at Telestyrelsen er uafhængig af regering og Folketing på nogle områder, men ikke på andre. Ministeren kan ikke blande sig i enkeltsager og enkeltafgørelser. Telestyrelsen har generelt set ført en proaktiv strategi i telepolitiske diskussioner og indrettet sig personalemæssigt og organisatorisk på de nye tider med liberalisering, konkurrence og globalisering. Men Telestyrelsen er ikke ”så uafhængig at det gør noget” set fra regeringens og Folketingets synsvinkel. På andre dimensioner er regering og Folketing stadig i førersædet, f.eks. når en ny overordnet telepolitik skal fastlægges, og når aftaler med andre lande skal indgås.

  

Om forfatteren

Carsten Greve er ph.d. i statskundskab og lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han forsker i offentlig ledelse og styring med særlig henblik på samspillet mellem den offentlige og den private sektor.

 

Om Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

www.ps.au.dk/magtudredningen

 

 

 

 

Privatisering, regulering og demokrati.

Telestyrelsen funktion som uafhængig reguleringsmyndighed

af Carsten Greve

 

Århus: Magtudredningen, 2002

58 sider, kr. 75

 

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag:

Tlf. 89 42 53 70

www.unipress.dk

 

Kontakt til forfatteren:

Tlf.: 35 32 34 01

e-mail: CG@ifs.ku.dk

 

 

 

 


[Tilbage]