Århus, den 12. januar 2004

 

Magtudredningen udgiver fredag den 19. januar 2004

 

Evaluering og magt

af Peter Dahler-Larsen

 

Evalueringer spiller en stigende rolle i den offentlige sektor og den offentlige debat. De er tiltænkt vigtige demokratiske funktioner både som kontrol- og udviklingsredskaber. Men hvordan forløber evalueringer i praksis? Hvordan afgøres det, hvad evalueringer skal handle om, og hvordan de anvendes? 

 

I bogen analyseres otte udvalgte evalueringsforløb i forskellige sektorer og på både centralt og decentralt niveau. Metoden er casestudier baseret på dokumentstudier og interviews.

 

Evalueringsforløb er sjældent lineære. I stedet er de arenaer for løbende tvister om, hvad der skal sættes fokus på. Samtidig er der i hver enkelt evaluering en tvist om, hvilke oplysninger der bør holdes ude fra evalueringen og altså mørklægges. 

 

I flere af evalueringsforløbene spiller en administrativ tankegang en stor rolle, idet evaluering begrundes ud fra og integreres i løbende administrative procedurer. Fagprofessioner spiller en begrænset rolle i de undersøgte evalueringer, idet mange fagprofessionelle oplever sig som sat i defensiven af evalueringsbølgen. De øver imidlertid indflydelse på evalueringsforløbene blandt andet gennem forhaling og forhandling. Brugerne inddrages i flere evalueringer, men som regel ved at nogen udtaler sig på deres vegne. Politik spiller også ind i enkelte evalueringer, specielt hvor evalueringsresultaterne er alarmerende. Medierne understøtter ved hjælp af negative overskrifter i flere tilfælde kravet om handling som følge af evaluering. Det er sjældent den metodiske kompetence til evaluering, der bliver en knap ressource og dermed en magtbase.

 

Ofte spiller det, man kan kalde ”den kulturelle baggrundsstøj” en vigtig rolle. Hermed menes, at evalueringer tilsyneladende har størst indflydelse, når de knytter sig til eller forstærker temaer, der i øvrigt er oppe i tiden. Dermed bliver evalueringer en slags accelerator for tidsånden. Evalueringer fremmer hastigheden i forslag om at ændre praksisser, der ”ikke følger med tiden”.

 

En vigtig magtfaktor ligger i formuleringen af sprog og kriterier i evaluering, for herigennem fastlægges ofte betingelser for, hvordan man overhovedet taler om den evaluerede indsats. Evalueringssprog, -kriterier og -resultater angiver ofte det grundlag, man kan tale ud fra i forbindelse med offentlige problemer. Evalueringssproget bliver fortolkningsramme på flere niveauer, både som administrationspolitik og organisatorisk strategi, som pejlemærker og kriterier for, hvad den gode indsats går ud på, og som pejlemærker for den enkelte medarbejders prioriteringer og tidsforbrug i det daglige. Denne såkaldte konstitutive funktion af evaluering betyder, at evalueringers indflydelse ikke kun omfatter formelle beslutninger, men rækker langt videre ind i den daglige praksis i den offentlige sektor.
 

Forfatteren

Peter Dahler-Larsen er cand.rer.soc., ph.d. og professor i samfundsvidenskabelig metode og evaluering på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet – Odense.

 

 


Evaluering og magt

Af Peter Dahler-Larsen

 

Århus: Magtudredningen, 2004

106 sider, 110 kr.

 

 

Forfatterkontakt:

E-mail: pdl@sam.sdu.dk

Telefon: 6550 3276 (arbejde) / 6611 1277 (privat)

 

 

Kan købes på Aarhus Universitetsforlag

Telefon 8942 5370 / www.unipress.dk

 

 


[Tilbage]