Århus, den 2. oktober 2002

 

Magtudredningen udgiver torsdag den 7. oktober 2002

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

af Frank Rasmussen og Peder Andersen

 

Globaliseringen har påkaldt sig en enorm interesse i de seneste år. I skriftet ses der nærmere på, hvad udviklingen betyder for dansk økonomi, herunder arbejdsmarkedet og indretningen af den danske velfærdsmodel.

 

Globaliseringen betragtes af mange med skepsis, og nogle mener, at udviklingen er gået for vidt, fordi kapitalinteresser er kommet til at betyde for meget. Bekymringen knytter sig ofte til de synlige konsekvenser af økonomisk integration, f.eks. arbejdspladser der forsvinder til udlandet, og virksomheder der overtages af udenlandske ejere. Over for dette står de betydelige samfundsmæssige gevinster, der af forskellige grunde, blandt andet stigende international arbejdsdeling, kan opnås ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Dette giver grundlag for bedre levevilkår.

 

Det er næppe hensigtsmæssigt at bremse globaliseringen for at løse eventuelle uønskede fordelingsmæssige effekter, globalisering skaber. Hertil kommer, at globaliseringen langt hen ad vejen er betinget af den teknologiske udvikling og således kun i begrænset omfang kan styres ved politiske indgreb. Men som en hver anden forandring stiller globaliseringen samfundet og dermed også velfærdsstaten over for både en række udfordringer og nye muligheder.

 

Skriftets hovedkonklusioner kan sammenfattes i følgende punkter: 

 

Om forfatterne

Frank Rasmussen, cand.oecon., ph.d., er chefkonsulent i Det Økonomiske Råds Sekretariat og har beskæftiget sig med en række emner i tilknytning til international økonomi og økonomisk politik.

 

Peder Andersen, cand.oecon., lic.oecon, er sekretariatschef i Det Økonomiske Råds Sekretariat.

 

Om Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

www.ps.au.dk/magtudredningen

 

 

Globaliseringens økonomiske konsekvenser

for Danmark

af Frank Rasmussen og Peder Andersen

 

Århus: Magtudredningen, 2002

114 sider, kr. 110

 

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag:

Tlf. 89 42 53 70

www.unipress.dk

 

Kontakt til forfatterne:

Frank Rasmussen

Tlf.: 33 93 51 29 – 54

e-mail: fr@dors.dk

 

Peder Andersen

Tlf.: 33 93 51 29 – 22

e-mail: pa@dors.dk

 

 

 


[Tilbage]