Pressemeddelelse

Magtudredningen udsender den 22. marts 2002

OECD og idéspillet. Game Over?
af Martin Marcussen

Hans Reitzels Forlag, 260 sider, kr. 225
Bogen må ikke omtales før udgivelsesdagen

 

Politik og magt handler i vid udstrækning om at forhandle meninger. Men hvor kommer disse meninger fra?

Bogen peger på, at også aktører uden for landets grænser bidrager til og aktivt deltager i danske meningsdannelsesprocesser. En væsentlig aktør i den sammenhæng er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). De fleste ved, at OECD eksisterer, og at den har noget med økonomi at gøre. Det er imidlertid de færreste, der vil være i stand til at redegøre yderligere for, hvad formålet med OECD er, og hvordan organisationen fungerer.

OECD er med til at indsamle, behandle og sprede viden og meninger, som overtages og bruges i den danske politiske debat. OECD har med andre ord formået at udnytte, at viden giver legitimitet, at legitimitet giver autoritet, og at autoritet er en vigtig del af det at have magt.

OECD's indflydelse på den danske meningsdannelsesproces er imidlertid ofte enten negligeret eller direkte underkendt, hvilket denne bog forsøger at råde bod på ved at gennemgå de forskellige roller, som OECD spiller i forhold til danske politikere, embedsmænd og journalister.

OECD fungerer som en mødeplads for nationale embedsmænd og eksperter, der lærer nye analysemetoder og nye måder at se problemerne på i omgangen med fagkolleger og de ansatte i OECD's sekretariat.

Bogen viser også, at et stort medlemsland aktivt kan anvende internationale fora som OECD til at sprede særlige opfattelser af den sociale virkelighed. Bogen viser, hvordan USA har bidraget til at sprede en bestemt opfattelse af globaliseringen gennem OECD. Denne opfattelse bliver i stor udstrækning også anvendt af danske politikere og embedsmænd, når der for eksempel refereres til uspecificerede internationale forhold i forbindelse med fremlæggelsen af upopulære reformer.

Bogen viser endvidere, at OECD fortsat nyder stor respekt blandt danske embedsmænd, at journalister vinkler OECD-historier mere skarpt, end der måske umiddelbart er saglig belæg for, og at politikere i både opposition og regering først og fremmest bruger OECD strategisk til at finde 'videnskabelig' støtte og legitimitet for de synspunkter, de har i forvejen.

Nogle gange konkurrerer OECD med de professionelle konsulentfirmaer om at udbyde ydelser, som medlemslandene til enhver tid måtte efterspørge. Helt i modsætning til OECD's første general-sekretær, Thorkil Kristensens kongstanke, er OECD nu begyndt at optræde som trendfølger snarere end som trendsætter. Den udvalgte case, der illustrerer dette forhold vedrører spørgsmålet om, hvorledes man indretter en offentlig forvaltning, der er støttet af en række etiske grundprincipper.

Bogen fremhæver en række udfordringer som OECD i dag står overfor, og det diskuteres, hvordan danske embedsmænd og politikere kunne bruge OECD bedre. Men OECD befinder sig også i en identitetskrise, som gør det vigtigt at overveje, hvad danske embedsmænd skal bruge organisationen til i fremtiden.

Præsentation af forfatteren
Cand. scient. pol. og Ph.D. Martin Marcussen er lektor i international og internationaliseret forvaltning ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Han har tidligere skrevet bogen Ideas and Elites: The Social Construction of Economic and Monetary Union (2000, Ålborg Universitetsforlag). Han arbejder for tiden på et forskningsprojekt om internationaliseringen af centraladministrationerne i Danmark og Sverige og er medlem af Forskningscenteret for demokratisk netværksstyring ved Roskilde Universitetscenter.

Kontakt til forfatteren
Tlf. 35 32 33 96
E-mail:
MM@ifs.ku.dk


[Tilbage]