Århus, 26. juni 2003

16 x magt i teori og praksis

På sporet af magten har på en gang et praktisk og et teoretisk udgangspunkt. I bogen forsøger 18 forskere at indkredse det vanskelige begreb magt, der står i centrum for tidens største samfundsvidenskabelige forskningsprojekt, Magtudredningen. I kraft af deres deltagelse i Magtudredningens undersøgelser har forskerne ikke bare skullet reflektere teoretisk over magtbegrebet, men har også været konfronteret med alle de praktiske og videnskabelige problemer, der ligger i at gennemføre empiriske undersøgelser af magtrelationer og demokratiske processer i samfundet.

Med bogen har de 18 forskere stillet sig den opgave at få magtfilosoffer som Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Robert A. Dahl osv. til at mødes med konkrete erfaringer fra den empiriske forskning. Forfatterne har fået muligheden for at gå i dybden med de videnskabsteoretiske problemstillinger i deres undersøgelser under Magtudredningen, men har samtidig været tvunget til at relatere teorierne til virkeligheden. Bogen kan dermed opfattes som en baggrundsbelysning af Magtudredningens forskning.

Det er blevet til en række artikler med nye og overraskende vinkler på magten. Lektor Jørn Loftager skriver fx under titlen Samtalens magt om, hvor vanskeligt det er i konkrete undersøgelser af det danske samfund at håndtere abstrakte ideer som Jürgen Habermas’ offentlighedens ræsonnement og Hal Kochs demokrati, hvis væsen ifølge Koch er samtalen og dens gensidige forståelse og respekt. I en anden artikel er det ikke talens vanskeligheder, men tavshedens problemer for forskningen, der er i centrum. Under overskriften Tavshedens afmagt beskriver professor Lise Togeby, formand for Magtudredningens forskningsledelse, vanskelighederne ved at indvinde viden om grønlændere, der næsten ingenting siger. Forskerens konkrete oplevelser af tavshedens problem giver anledning til en række magtteoretiske og metodiske overvejelser.

Som det antydes, har Magtudredningen ikke lagt sig fast på en bestemt definition af magtbegrebet. Tværtimod har det været holdningen, at det ville være en fordel med flere forskellige tilgange til at beskrive og måle magten. På sporet af magten afspejler spændvidden både i de anvendte magtbegreber og i forskernes faglige baggrunde, og den viser også gennem bogens meget forskelligartede refleksioner frugtbarheden i at lade pluralismen leve og udfolde sig.  

På sporet af magten indeholder følgende artikler:

1.   Peter Munk Christiansen og Lise Togeby: Magtbegrebet i teori og praksis 

2.   Inger Sjørslev: Omkring det politiske. Magten i antropologisk belysning

3.   Anette Warring: Erindringsfællesskab og erindringspolitik som magtvilkår og magtmiddel

4.   Martin Marcussen: Ideer og magt

5.   Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen & Birte Siim: Magtens kønnede ansigter

6.   Jørn Loftager: Samtalens magt

7.   Lise Togeby: Afmagtens tavshed

8.   Nils Mortensen & Jens Peter Frølund Thomsen: En jernnæve i fløjlshandsken: Magt i mødet mellem
velfærdsstem og klient

9.   Signild Vallgårda: Studier af magtudøvelse? Bidrag til en operationalisering af Michel Foucaults begreb
 governmentality

10.  Jens Hoff: Informationssamfundets udfordringer til magtanalysen

11.  Jørgen Goul Andersen: Magtanalyse af politiske processer: Who governs, what governs, how governance

12.  Per Boje: Den økonomiske magts politiske afmagt? Et studie i dansk konkurrencelovgivnings udformning i det 20. århundrede

13.  Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard: Positionel magt – om at slutte fra at være (til stede) til at have og til at gøre

14.  Jørgen Grønnegaard Christensen: Magt og myndighed

15.  Peter Munk Christiansen og Lise Togeby: Institutionel magt

16.  Erik Damgaard: Magten mellem principal og agent

 

På sporet af magten
Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (red.)
(med bidrag af Per Boje, Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen, Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, Erik Damgaard, Jørgen Goul Andersen, Jens Hoff, Jørn Loftager, Martin Marcussen, Nils Mortensen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Birte Siim, Inger Sjørslev, Jens Peter Frølund Thomsen, Lise Togeby, Signild Vallgårda og Anette Warring).

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003
232 sider, kr. 228
 

Kontakt til redaktørerne
L
ise Togeby er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og formand for Magtudredningens forskningsledelse. Træffes på tlf. 8619 2673, e-mail lise.togeby@mail.dk

Peter Munk Christiansen er professor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense, og medlem af Magtudredningens forskningsledelse.
Træffes på tlf. 8615 3564, e-mail pmc@sam.sdu.dk

 


[Tilbage]