Igangsatte forskningsprojekter

Der er igangsat knap 80 projekter, som er organiseret inden for de ni nedenstående genstandsområder. Inden for hvert område kan man se, hvilke forskningsprojekter som er sat i gang. Der er en kort beskrivelse af forskningsprojektet, ligesom det fremgår, hvem som deltager i projektet, hvilken periode projektet løber over, og hvilke publikationer som er kommet ud af projektet.

Alle korte projektbeskrivelser i pdf- format            Oversigt over igangsatte projekter

 

Medborgerskab

Folketinget og partierne

Den offentlige sektor under forandring

Organisationer, erhvervsliv og eliterne

Politiske beslutningsprocesser

Meningsdannelse og medierne i den politiske proces

Globalisering og internationalisering

Lange linjer i studiet af magt og demokrati

Begreber om magt og demokrati