Politiske beslutningsprocesser

Den danske ungdomskommission

Evaluering og magt

Forsvarskommissionerne af 1988 og 1997. En beslutningsprocesanalyse

Idéer og eliter: OECD og dansk politisk beslutningstagning

Køn, magt og beslutninger

Medievold - et studie af mediernes påvirkning af den politiske proces

Mens vi venter på retfærdigheden: dansk retliggørelse som amerikanisering eller Rights Talk, Danish Style

Policy processer på sundhedsområdet

Politik, magt og beslutning

Who Governs Revisited. Magtproblematikken i netværkssamfundet


[Tilbage]