Organisationer, erhvervsliv og eliterne

Dansk korporatisme og den politiske magts mange ansigter

De kommunale organisationer i dansk politik

Den danske elite

Den økonomiske elites netværk

Djøficering af offentlig ledelse: Gør en ny ledelseselite nogen forskel?

Erhvervslivets rolle i det nye sociale Europa. En undersøgelse af arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

Ejerforhold og indflydelse i komparativt perspektiv

Eksperter og magt

Etniske minoriteters indflydelsesmuligheder i det danske samfund

Informations- og kommunikationsteknologi og demokrati

Kvinder som kollektive aktører i den danske politiske offentlighed

Offentlig regulering af erhvervslivet med særlig henblik på regulering af monopolvirksomhed og karteldannelser og erhvervslivets reaktioner herpå

Samspillet mellem interesseorganisationer og myndigheder

Sociale bevægelser og politisk deltagelse i Danmark


[Tilbage]