Magtudredningen er et forskningsprojekt, der er sat i gang på foranledning af Folketinget og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgangen til det 21. århundrede.

Startskuddet til Magtudredningen gik i 1994, da Folketinget nedsatte et særligt udvalg "vedrørende en analyse af demokrati og magt i Danmark". Udvalget afgav en beretning i foråret 1997, hvor et flertal af udvalgets medlemmer foreslog at igangsætte en dansk magtudredning. Af beretningen fremgik, at Magtudredningen skal gennemføres over en tidsperiode på 5-7 år og at den skal ledes af en uafhængig forskningsledelse med aktive forskere.

Ifølge beretningen er formålet med Magtudredningen

at belyse folkestyrets funktion i bred forstand, herunder organisationers, bevægelsers og økonomiske magtstrukturers indflydelse i samfundet samt internationaliseringens konsekvenser for gennemsigtighed og synliggørelse af beslutninger, indflydelse og magt i samfundslivet.

Magtudredningens forskningsledelse har på denne baggrund sat forskningsprojekter i gang inden for områderne: Medborgerskab, Folketinget og partierne, Den offentlige sektor under forandring, Organisationer, erhvervsliv og eliterne, Politiske beslutningsprocesser, Meningsdannelse og medierne i den politiske proces, Globalisering og internationalisering, Lange linjer i studiet af magt og demokrati og Begreber om magt og demokrati.

Den oprindelige magtudredning, som blev gennemført i årene 1998-2004, er afsluttet.
Gå til hjemmesiden for opdateringen, Magtudredningen 2.0.

Bøger og skrifter i Magtudredningen er nu tilgængelige som gratis e-bøger
på e-boghandlen daktyl. Se Aarhus Universitetsforlags hjemmeside
www.unipress.dk for detaljer.
 

Magtudredningens slutrapport Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen

Om bogen

Download kort version: Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Download short English version: Power and Democracy in Denmark. Conclusions 

 

 

 

 

http://www.UltimateCounter.com/count/count.cgi?229954