Arbejdspapirer til Man har et standpunkt ... stabilitet og forandring i befolkningens holdninger

udarbejdet af Andreas Jull Sørensen

 

Oversigt:

Arbejde til indvandrere

Arbejdsløshedsunderstøttelse

Brugerbetaling

Euroen

Flygtninge

Folkeafstemninger

Folkepension

Forsideartikler

Forsvaret

Gensplejsede fødevarer

Grønland og Færøerne

Hash

Hjemmehjælp

Miljø

Modersmålsundervisning

Racistiske grupper

Religionsfrihed

Rygning

Sociale ydelser

Stemmeret

Straf

Sundhedsvæsenet

Tillæg til Øresundsbroen

Udlicitering

Ulandshjælp

Væbnede konflikter

Øresundsbroen