Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne?
Ventetidsgarantier til sygehusbehandling

Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? er skrevet af adjunkt Karsten Vrangbæk, Institut for Statskundskab og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Skriftet er udkommet i maj 2001.

80 sider, 95 kr.
Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Selv om de fleste kompetencer på sygehusområdet er lagt ud til amterne, har sygehusene i en årrække været højt placeret på den nationale politiske dagsorden. Et af de områder, der har tiltrukket sig stor opmærksomhed i 1990’erne, er ventelisterne. Men hvorfor er netop ventelister så ofte genstand for politisk opmærksomhed, hvad har politikerne gjort, og hvorfor er det så svært at gøre noget effektivt ved ventelisterne? Hvordan kan man karakterisere den politiske beslutningsproces forbundet med ventelisterne? Er den rationel og velbegrundet, er den præget af særinteresser, eller er den drevet af tilfældigheder og mediehistorier uden særlig kobling til den hverdag, som beslutningerne skal udføres i?

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]