De danske folketingsmedlemmer - en parlamentarisk elite og dens rekruttering, cirkulation og transformation 1849-2001

Af Ulrik Kjær og Mogens N. Pedersen er udkommet 3. september 2004

199 sider, 198 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Folketingets medlemmer udgør en parlamentarisk elite, og det er denne politiske elite, der stilles skarpt på i bogen. Der tegnes et billede af folketingspolitikeres geografiske tilhørsforhold, uddannelse, erhvervsmæssige baggrund, køn, alder og parlamentariske erfaring. Folketingsmedlemmerne sammenlignes i den forbindelse med vælgerbefolkningen. Der søges et svar på, i hvor høj grad folketingsmedlemmerne afspejler de vælgere, som de, inden for rammerne af det danske repræsentative demokrati, er sat til at repræsentere.

Det er især udviklingen i den parlamentariske elites kollektive profil, som søges beskrevet. Til dette formål udnyttes et unikt datamateriale, nemlig oplysninger om sociodemografi og politisk karriere for samtlige de mere end to tusinde personer, der gennem tiderne, dvs. i årene 1849-2001, har været indvalgt i Folketinget.

Bogen viser, at den parlamentariske elites kollektive profil løbende har ændret sig. På nogle dimensioner (eksempelvis køn) har det betydet en transformation af eliten, så dagens folketingspolitikere samlet set ser meget anderledes ud end de politikere, som valgtes i Folketingets første leveår. På andre dimensioner kan de seneste årtiers ændringer derimod i højere grad ses som en tilbagevenden til tidligere tider – eksempelvis har akademikerne nu igen fået en stærk placering.

Se pressemeddelelsen