Det stille sporskifte i velfærdsstaten: en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse

af Jacob Torfing, professor i politik og institutioner ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter. Bogen er udkommet den 1. marts 2004.

311 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Bogen forsøger først og fremmest at fortælle den gode og spændende historie om udviklingen i dansk social- og arbejdsmarkedspolitik fra slutningen af 1980'erne til slutningen af 1990'erne, hvor grundkonceptet i velfærdsstaten stille og roligt skiftede fra forsørgelse til aktivering. Ambitionen er dog også at problematisere den gængse opfattelse af politik, som noget der foregår på Christiansborg, og har form af en interessebaseret magtkamp. Politiske beslutninger træffes i høj grad i brede, tværgående forhandlingsnetværks, der holdes sammen af flertydige diskursive forestillinger, som muliggør dannelse af politisk kompromis.

Endelig er hensigten at demonstrere diskursanalysens frugtbarhed i en metodisk reflekteret empirisk analyse af et så centralt politologisk område som de politiske beslutningsprocesser. Bogen demonstrerer i denne henseende den diskursive magts betydning, og diskuterer de demokratiske problemer og potentialer, der knytter sig til denne magtform.
 

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]