Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

af Torben Pedersen, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Handelshøjskolen i København. Skriftet er udkommet den 30. december 2004.

95 sider, 95 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

De multinationale selskaber er langt hen ad vejen bærere af den globale udvikling, hvorfor deres strategier har en meget stor betydning for, hvordan globaliseringen slår igennem i Danmark og andre lande. Dette skrift belyser, hvordan Danmark er positioneret i den globale udvikling, ved at se på de strategier, som de multinationale selskaber har fulgt i Danmark. Det belyses, hvorvidt dansk erhvervsliv har formået at holde trit med udviklingen, om det er på taber- eller vinderholdet i den globale udvikling. Det analyseres også, hvorvidt de udenlandske aktiviteter er komplementære til de danske aktiviteter eller erstatter (substituerer) dem. Skriftet giver en oversigt over forskningen omkring danske virksomheders internationalisering, herunder undersøgelserne af danske virksomheders outsourcing til udlandet. Det vises, at omfanget af outsourcing trods alt stadig er ret beskedent, og hvis der er et problem i Danmark, handler det snarere om for lidt end for meget outsourcing til udlandet.

 

Se pressemeddelelsen

 

 

[Tilbage]