Danskerne, magten og demokratiet

af Palle Svensson, Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Skriftet er udkommet den 19. april 2004.

70 sider, 95 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Danskernes syn på magt og demokrati har ændret sig en del siden slutningen af 1970’erne, fremgår det af denne sammenligning af danskernes anskuelser i 1979 og 2001.

Det politiske klima efter afslutningen af den kolde krig har været præget af større individualisering og afstandtagen fra kollektive løsninger. Denne ændrede tidsånd har smittet af på danskernes forståelse af magten. Analysen viser, at det danske samfunds selvforståelse af magten som spredt og uden særlige magtkoncentrationer er blevet styrket over de seneste 20-25 år. Til gengæld er der også en del, der mener, at magten glider fra de danske myndigheder til EU.

For danskerne er demokratiet mere end en politisk styreform med liberale mindretalsgarantier. De inddrager også samfundets sociale og økonomiske sider i deres forestillinger om demokrati. Specielt den sociale opfattelse af demokratiet er styrket over de seneste 20-25 år og kan nu karakteriseres som den mest fremherskende demokratiopfattelse.

Mens opfattelserne af magtens fordeling er ændret i overensstemmelse med tidsånden, synes demokratiopfattelserne mindre påvirkede af det ændrede politiske klima.

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]