Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse

Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse er skrevet af Birte Siim, lektor ved Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet. Skriftet er udkommet den 6. november 2003.

118 sider, 110 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Etniske minoritetskvinders stemmer har hidtil stort set været fraværende i den offentlige debat. Hvilke værdier og visioner har politisk aktive kvinder om ligestilling i det private og offentlige liv? Hvilke idéer og forestillinger har de om lighed og anerkendelse? Hvilke diskurser og strategier for politisk myndiggørelse har deres organisationer?

Dette er nogle af hovedspørgsmålene i denne undersøgelse af medborgerskab og magt baseret på interviews med en række ildsjæle med forankring i frivillige foreninger. Gennem fortællingerne analyseres mulighed og barrierer for politisk myndiggørelse og forholdet mellem etnisk identitet, politisk biografi og udvikling af kønspolitiske identiteter. Minoritetskvinders liv skildres i spændingsfeltet mellem individ og kollektiv, familien og det offentlige liv, samt ligestilling og ligeværd.

Skriftet belyser det demokratiske dilemma mellem lighed og anerkendelse af kulturel forskellighed og redegør for debatten om forholdet mellem kønsligestilling og multikulturalisme.

 

Se pressemeddelelsen