Medborgerskabets mange stemmer

Medborgerskabets mange stemmer er redigeret af Jonathan Schwarz, Antropologisk Institut ved Københavns Universitet. Skriftet er udkommet den 29. maj 2002.

112 sider, 110 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

”Vi er alle medborgere i det danske samfund!”, nærmest råbte den kvindelige taler ved en stor demonstration uden for Christiansborg. Udsagnet blev modtaget med begejstrede klapsalver af tilhørerne. Demonstrationen var arrangeret af forskellige muslimske ungdomsorganisationer, bestående af såkaldte andengenerationsindvandrere. Ordet ”medborgere” udtrykte både/og-situationen ved integration og identitet. Relationen mellem integration og identitet blev udtrykt som komplementær og symmetrisk, og ikke, som det ofte antages, som en modsætning.

Skriftet belyser forskellige sider af de etniske minoriteter medborgerskab: aktiviteter i et medborgerhus, deltagelsen i bydelsforsøget på Nørrebro, livet i en muslimsk friskole, foreningsaktiviteter blandt unge albanere fra Makedonien og bestræbelser for at få oprettet en muslimsk begravelsesplads. Et nøgleord i disse projekter er ”forhandling”, der foregår både indadtil i gruppen og udadtil med det danske samfund. Feltstudierne er gennemført i forbindelse med undervisningen ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.

Indhold
Jonathan Schwartz: Introduktion

Camilla Kehlet Christoffersen: Den demokratiske barriere

Rikke R.B. Iversen: Forhandlet integration? Borgerinddragelse på Indre Nørrebro

Torben Venning: Skolen for livet: En muslimsk friskole 

Sesselja Theodór Ólafsdottir: Uddannelse og forening: Unge Albanere i København 

Pedro Zagal-Farias: At sige ordentligt farvel … på muslimsk vis 

Se pressemeddelelsen

 

 


[Tilbage]