Fra pax americana til lex americana?
En diskussion af dansk retliggørelse som en påvirkning fra USA

Fra pax americana til lex americana? er skrevet af Helle Porsdam, Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet. Skriftet er udkommet d. 16. april 2002.

96 sider, 95 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Det amerikanske samfund er – sådan groft sagt – kendetegnet ved at være et multikulturelt, civilt, forbrugs- og rettighedsbaseret samfund. I modsætning hertil har det danske samfund været karakteriseret ved en homogen befolkning, en stor offentlig sektor og en svag rettighedstradition. Der er imidlertid noget, der tyder på, at den danske velfærdsstat er ved at udvikle sig til et velfærdssamfund, hvori vi begynder at gebærde os lidt ligesom amerikanerne. Vi er ikke ved at få "amerikanske tilstande". Men i forsøget på at bearbejde de problemer, som naturligt opstår, fordi vi bliver mere multikulturelle og globalt orienterede, synes vi at vælge løsningsmodeller, der er bekendte fra en amerikansk kontekst.

Se pressemeddelelsen

 


[Tilbage]