Partiernes medlemmer

Partiernes medlemmer er redigeret af Lars Bille og Jørgen Elklit (Institut for Statskundskab i hhv. København og Århus), med bidrag af Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen, Hans Jørgen Nielsen og Karina Pedersen). Bogen er udkommet den 12. juni 2003.

220 sider, 198 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

De politiske partier har spillet og spiller trods alle påstande om det modsatte fortsat en central rolle i det danske folkestyre. Derfor er det af stor betydning, hvorledes partierne udvikler sig. Og vi ved, at et markant udviklingstræk i de senere årtier har været den store tilbagegang i medlemstallet.

Til gengæld har vi hidtil kun haft en meget sparsom viden om andre centrale spørgsmål. Hvem er eksempelvis de tilbageværende ca. 180.000 medlemmer, hvorfor har de meldt sig ind i et politisk parti, hvor stor en del af dem er aktive i deres parti, hvilke aktiviteter deltager de egentlig i, og hvad mener de om forskellige politiske emner, om deres eget parti og om det danske demokrati?

Det er nogle af de spørgsmål, der belyses i denne bog om partiernes medlemmer. Udgangspunktet er en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i 2000/2001, hvor mere end 5.200 medlemmer af ni danske partier deltog.

Samtidigt med Partiernes medlemmer udsender Magtudredningen skriftet Undersøgelsen af medlemmerne af de danske partiorganisationer. Dokumentation (170 sider, 95 kr.).

Se pressemeddelelsen