På sporet af magten

På sporet af magten er redigeret af Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (Institut for Statskundskab i hhv. Odense og Århus), med bidrag af Per Boje, Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen, Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, Erik Damgaard, Jørgen Goul Andersen, Jens Hoff, Jørn Loftager, Martin Marcussen, Nils Mortensen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Birte Siim, Inger Sjørslev, Jens Peter Frølund Thomsen, Lise Togeby, Signild Vallgårda og Anette Warring. Bogen er udkommet den 3. juli 2003.

232 sider, 228 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Magtbegrebet har naturligt nok været et af de centrale begreber i forbindelse med udarbejdelsen af den danske Magtudredning. Samtidig er det et af de mest omdiskuterede begreber inden for samfundsvidenskaberne, og der findes en meget omfattende teoretisk litteratur om, hvad magt betyder, og hvordan begrebet bør anvendes. Magtudredningen har ikke lagt sig fast på en bestemt definition af magtbegrebet, tværtimod har vi ment, at det ville være en fordel med flere forskellige tilgange til at beskrive og måle magten. Denne bog afspejler spændvidden i de anvendte magtbegreber. 

Bogen bygger på den opfattelse, at en frugtbar teoriudvikling må foregå i nær forbindelse med empirisk forskning. Bogen handler derfor både om de teoretiske overvejelser, som er blevet gjort undervejs i forbindelse med forsøgene på at beskrive magtrelationerne i det danske samfund, og om hvordan magtbegrebet konkret er blevet defineret og anvendt i forbindelse med en række af Magtudredningens projekter. De teoretiske inspirationer for kapitlerne har været af mange slags – fra Robert A. Dahl til Michel Foucault. Spørgsmålet er i hvert tilfælde, hvorledes de teoretiske overvejelser har kunnet omsættes til praktisk forskning.

 

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]