Velfærdsstat og socialt medborgerskab
Danmark i et komparativt perspektiv, 1930-1995

Velfærdsstat og socialt medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv, 1930-1995 af Walter Korpi, SOFI (Institut for Social Forskning), Stockholms Universitet. Skriftet er udkommet den 23. maj 2002.

132 sider, 125 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Sociale rettigheder er demokratisk set vigtige, fordi de giver svage grupper ressourcer til at være en del af det levende demokrati. Opfattelsen har traditionelt været, at den sociale sikring i Danmark er bedre end i hovedparten af de lande, vi normalt sammenligner os med, og at sikringen er blevet bedre og bedre. Men holder det også for en systematisk sammenligning? På basis af en omfattende database (SCIP - Social Citizenship Indicators Programme) beskri­ver skriftet, hvordan udvalgte sikringsydelser har udviklet sig i perioden fra 1930 til 1995 for Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Skriftet udfordrer tradi­tionelle dan­ske opfattelser og viser, at der er sket en række forringelser, som i flere tilfælde rokker ved bil­ledet af Danmark som tilhørende velfærdsstaternes absolutte superliga. Samtidig med den om­fattende og systematiske opgørelse af, hvordan velfærdsstaten virker i praksis inde­holder skriftet en kort samlet præsentation af den såkaldte ‘magtressourcemodel’, der har haft stor indflydelse på både den danske og internationale forskning på området.

Se pressemeddelelsen

 


[Tilbage]