Riget, magten og militæret. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik under Forsvarskommissionerne af 1988 og af 1997

af Bertel Heurlin, Jean Monnet professor i europæisk sikkerhed og integration ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Bogen er udkommet 17. februar 2004.

288 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Inden for mindre end ti år har to forsvarskommissioner barslet med tykke, tunge trebindsberetninger om forsvarets tilstand. De blev begge to afsluttet på en toårig periode, nemlig 1988-89 og 1997-98. De fandt sted i to vidt forskellige tidsaldre: koldkrigstiden og efterkoldkrigstiden. Sikkerheds- og forsvarspolitikken blev totalt ændret. Det handler denne bog om: riget, magten og militæret i lyset af to forsvarskommissioner, som blev til i to forskellige verdensordener.

Forsvaret vogter nationen. Men hvem vogter forsvaret? Bogen viser, at det gør politikerne. Forsvaret er ingen stat i staten. Forsvaret gør, hvad det får besked om, siger en tidligere departementschef i Forsvarsministeriet. Men forsvaret har alligevel en særstilling. Forsvaret styres gennem flerårige forsvarsforlig. Forsvaret har volds- og vidensmonopol. Politisk konsensus eller konflikt om forsvaret har meget lidt med den internationale situation at gøre: Det har at gøre med den parlamentariske konstellation.

Bogen bekræfter fire teser: 1: Kontrasttesen: at der er kontrast mellem de to kommissioner, hvad angår forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Under F88 var der konflikt om sikkerhedspolitikken, men ikke om forsvaret. Under F97 var konflikten primært om forsvarspolitikken, mens der var konsensus om sikkerhedspolitikken. 2. Kosmetiktesen: at der var manglende konkret sammenhæng mellem kommissionernes sikkerhedspolitiske præmisser og dimensioneringen af forsvaret. 3. Kodificeringstesen: at kommissionerne primært kodificerede allerede iværksatte foranstaltninger og ændringer. 4. Kontinuitetstesen: at forsvaret, på trods af fundamentale ændringer i det internationale system, ikke ændredes på tilsvarende fundamental vis.

Forsvarspolitikken er blevet frigjort fra den kolde krigs mølposer. Den er kommet frem i dagens lys, men er stadigvæk spundet ind i forsvarsforligsregimet. Forsvaret vil stadigvæk trods nye roller for militære styrker i det nye internationale system bevare en vis sakrosankt karakter, en karakter af liv og død, en karakter af en særlig form for identitet i forbindelse med voldsmonopolet.

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]