Demokrati og magt i Grønland

Demokrati og magt i Grønland er redigeret af Gorm Winther. Bogen er udkommet d. 21. februar 2003.

258 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Det grønlandske samfund har arvet nogle af sine magtstrukturer fra den danske kolonitid. Andre særlige udviklingstræk er en følge af, at en arktisk regionaløkonomi ofte vil være afhængig af offentligt initiativ for overhovedet at kunne fungere. Disse forhold har væsentlige konsekvenser for, hvordan det unge grønlandske demokrati fungerer under Hjemmestyret. Denne bog – som er skrevet af grønlandske og danske forskere – præsenterer en række problemer og potentialer med henblik på at bidrage til debatten om demokrati og magt i Grønland. Bogen beskæftiger sig blandt andet med det grønlandske demokrati, de grønlandske vælgere, eliten i Grønland, spørgsmålet om en ny klasse i Grønland, offentlige selskaber, IT i Grønland, sprogproblemerne og forskningens rolle i Grønland.

Indhold
Kapitel 1. Gorm Winther. Demokrati og magt i Grønland
Kapitel 2. Finn Lynge. Kunuk op gennem tiden ...
Kapitel 3. Jes Adolphsen. Hvad er magt - i Grønland?
Kapitel 4. Jacob Janussen. Demokratiets vilkår i Grønland
Kapitel 5. Thomas Andersen og Ole Tonsgaard. Vælgermagt i Grønland
Kapitel 6. Peter Munk Christiansen og Lise Togeby. Grønlands elite
Kapitel 7. Gorm Winther: En ny klasse i Grønland?
Kapitel 8. Rasmus Ole Rasmussen. Havfiskeri/kystfiskeri – magt og afmagt i Grønlands hovederhverv
Kapitel 9. Klaus Georg Hansen. IT-sektoren i et magtperspektiv
Kapitel 10. Hanne Petersen. Magt og myndighed – skift og forandringer
Kapitel 11. Karen Langgård. Magt og demokrati – og sprog
Kapitel 12. Wolfgang Kahlig. Samfundsforskning i Grønland set i et magt- og participationsperspektiv

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]