Grønlændere i Danmark
En overset minoritet

Grønlændere i Danmark. En overset minoritet er skrevet af Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Bogen er udkommet tirsdag d. 23. april.

187 sider, 198 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Til trods for den voksende interesse for de etniske minoriteters økonomiske, sociale og politiske forhold i Danmark, har vi stort set ingen viden om de grønlændere, der er bosat i Danmark. Forklaringen er naturligvis, at grønlænderne er danske statsborgere og derfor ikke er genstand for nogen særskilt registrering. Formålet med denne bog er at fremskaffe noget af den viden, vi hidtil har manglet. Konkret undersøger bogen om der til grønlændernes formelle statsborgerskab svarer et faktisk medborgerskab i det danske samfund.

Det er ikke muligt at sætte grønlændere i Danmark på en enkel formel. Mange grønlændere er velintegrerede i det danske samfund med ægtefælle, børn og et godt arbejde, men der er også en del, der har svært ved at klare sig, og som er økonomisk og socialt marginaliserede. Mange grønlændere har en form for dobbeltidentitet, hvor de oplever sig som både grønlændere og danskere. De fleste giver udtryk for, at de befinder sig godt i Danmark, men der er også nogen, der har det dårligt og beklager sig over at blive diskrimineret. Den typiske grønlænder i Danmark findes ikke.

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]