Over-Danmark og Under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab

Over-Danmark og Under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab er skrevet af Jørgen Goul Andersen. Bogen er udkommet den 3. november 2003.

295 sider, 248 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Demokratiet bygger på, at alle borgere er ligeværdige og bør have lige adgang til at fremsætte deres synspunkter og blive hørt.

Bogen behandler tre sæt af udfordringer, der alle knytter sig til informationssamfundet og globaliseringen og kan true med at øge den politiske ulighed: 

Stigende økonomisk ulighed som følge af den skærpede internationale konkurrence og begrænsningerne på velfærdsstaten. Stigende ulighed mellem lavt- og højtuddannede pga. ny teknologi og politikkens stigende kompleksitet. Og endelig stigende opsplitning mellem beskæftigede og marginaliserede på arbejdsmarkedet

Konklusionerne er bl.a.; at den økonomiske ulighed ikke afhænger af globaliseringen og informationssamfundet, men af politiske faktorer, herunder specielt velfærdsstatens indretning; at der ikke er stigende polarisering mellem lavt- og højtuddannede mht. politiske deltagelsesmuligheder; og at de marginaliserede på arbejdsmarkedet har uventet store økonomiske problemer, der hæmmer muligheden for at være en del af samfundet.

Se pressemeddelelsen