Et ganske levende demokrati

Af Jørgen Goul Andersen er udkommet 8. juni 2004

336 sider, 298 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Er Danmark stadig et levende demokrati? Hvordan står det til med det politiske engagement? Hvor meget og hvordan deltager danskerne i politik? Er de sociale skel blevet større? Og hvordan står det til med den sociale og politiske tillid og holdningen til fællesskabet?

Det er hovedspørgsmålene i denne bog, der præsenterer et overblik over danskernes politiske medborgerskab – deres deltagelse i og forhold til politik i bred forstand – på basis af en omfattende spørgeskemaundersøgelse af 1640 repræsentativt udvalgte danskere, interviewet i 2000. Undersøgelsen er gennemført som led i et stort internationalt projekt, der for første gang gør det muligt at gennemføre detaljerede sammenligninger med andre lande, ligesom udviklingen på centrale områder nu kan følges over de sidste 20-30 år.

Bogen tegner et billede af engagerede og ganske aktive borgere, både i sammenligning med andre lande og i forhold til tidligere. Men de traditionelle politiske påvirkningskanaler er svækkede. Deltagelsen har samlet sig mere om de individuelle former og det nære. Paradoksalt nok har det dog ikke svækket hverken fællesskabsorienteringen eller det politiske engagement i de ”store” politiske spørgsmål.

Se pressemeddelelsen