Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter


Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter er skrevet af professor Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Bogen er udkommet den 17. marts 2003.

288 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Integration handler ikke kun om uddannelse og arbejde, men også om at inddrage de etniske minoriteter i den offentlige samtale og i de demokratiske beslutningsprocesser. Bogen stiller derfor spørgsmålet, hvordan er det gået med den politiske integration eller det politiske medborgerskab, efterhånden som fremmedarbejderne er blevet til indvandrere og siden til etniske minoriteter. 

Bogen præsenterer detaljerede empiriske analyser af de etniske minoriteters inddragelse i det politiske liv i Danmark: I hvilket omfang deltager de i kommunalvalgene, hvem er det, der er valgt ind i kommunalbestyrelserne, hvordan fungerer integrationsrådene? Hvilken rolle spiller de etniske minoriteters organisationer? Hvor politisk aktiv er den enkelte minoritetsborger, og hvor stor er forskellen på mænd og kvinder? Føler medlemmerne af de etniske minoriteter tilknytning til Danmark og har de tillid til de offentlige myndigheder? 

Bogen viser, at inddragelsen af de etniske minoriteter i det politiske liv er lykkedes bedre end de fleste andre former for integration i det danske samfund. Alligevel har de etniske minoriteter ikke fået del i det politiske medborgerskab på lige fod med andre borgere i Danmark.

Dokumentation af multivariate analyser.

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]