Den danske elite

Den danske elite er skrevet af Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense, Birgit Møller og Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Bogen er udkommet ved Hans Reitzels Forlag den 3. maj 2001.

284 sider, 225 kr.
K
an købes i boghandlerne

Selvom ligheden er større i det danske samfund end i de fleste andre lande, er der også eliter i Danmark. Bogen analyserer eliterne inden for politik, forvaltning, domstole, organisationer, erhvervsliv, videnskab, medier og kultur i 1932, 1963 og 1999. Hvad karakteriserer disse eliter, hvordan har deres medlemmer opnået eliteposition, og hvilke ændringer er der sket i det 20. århundrede?

Forfatterne viser, at de danske elitegruppers sammensætning med hensyn til medlemmernes køn, alder, uddannelse og familiebaggrund afviger markant fra befolkningen som helhed, men at disse skævheder er blevet mindre i løbet af det 20. århundrede. Eliterne er også blevet mere åbne end tidligere, om end der stadigvæk er stærke træk af selvreproduktion. Bogen afviser forestillingen om det danske samfund som domineret af én sammenhængende elite. Tværtimod er der i 1999 tale om en række forholdsvis adskilte og forskellige elitegrupper med hvert sit funktionsområde og hver sit rekrutteringssystem.

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]