Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære.

Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære er redigeret af Hans Mouritzen, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI nu IIS) (med bidrag af Anders Esmark, Hans Mouritzen, Kajsa Ji Noe Pettersson, Karsten Skjalm og David Munis Zepernick). Bogen er udkommet den 26. maj 2003.

296 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Den internationale presse beskriver Danmark som globaliserings- og fremmedfjendsk, i EU har Danmark undtagelsesrekord, københavnerne er ret blaserte i forhold til den nye Øresundsregion, og i Sønderjylland dannede græsrødderne menneskekæde ved grænsen, da planerne om en grænseoverskridende region kom frem. Truer omverden, eller er det blot danskerne, der er skeptiske eller ængstelige over for alt udefra kommende?

Bogen behandler de transnationale udfordringer til Danmark i skikkelse af globalisering (økonomisk, befolknings-, miljø- og kommunikationsmæssigt), europæisering og de geografisk nære udfordringer. Den danske regerings strategier over for disse udfordringer analyseres med baggrund i danskernes reaktioner og dansk politisk kultur. Strategiernes kort- og langsigtede succes vurderes, samt hvordan demokratiet påvirkes. Som udløber af analysen foreslås nogle på kort sigt realisérbare reformer. Den vigtigste, som vedrører den danske EU-beslutningsproces, tilsigter at integrere EU i dansk indenrigspolitik.

Se pressemeddelelsen