Evaluering og magt

Evaluering og magt er skrevet af Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense. Skriftet er udkommet den 19. januar 2004.

106 sider, 110 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Evalueringer spiller en stigende rolle i den offentlige sektor og den offentlige debat. De er tiltænkt vigtige demokratiske funktioner både som kontrol- og udviklingsredskaber. Men hvordan forløber evalueringer i praksis? Afvikles de som planlagt? Hvem blander sig? Hvordan afgøres det, hvad evalueringer skal handle om, og hvordan de anvendes?

I bogen analyseres otte udvalgte evalueringsforløb i forskellige sektorer og på både centralt og decentralt niveau.

Evalueringerne er ofte forløbet på andre måder, end de formelt er planlagt, og har ofte andre virkninger end de tilsigtede.

Offentligt ansatte taler i dag åbent om vigtigheden af evalueringers symbolske funktion. Brugere spiller en bemærkelsesværdigt begrænset rolle i de undersøgte evalueringer, mens medier flere gange spiller en meget stærk rolle. Fagprofessionelle anvender en række strategier over for evaluering, både aktivt for at argumentere for egen sag, og mere henholdende i form af forhaling og mørklægning.

En vigtig magtfaktor ligger i formuleringen af sprog og kriterier i evaluering, for herigennem fastlægges ofte betingelser for, hvordan man overhovedet taler om den evaluerede indsats.

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]