Fortællinger om identitet og magt
Unge kvinder i senmoderniteten

Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten er skrevet af Ann-Dorte Christensen, FREIA, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet. Skriftet er udkommet den 7. februar 2003.

122 sider, 110 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Mange unge kvinder vender i dag ryggen til det repræsentative demokratis institutioner. Men hvilke demokratiske værdier, kønspolitiske holdninger og magtpotentialer har de unge kvinder? Dette er nogle af hovedspørgsmålene i denne kvalitative undersøgelse af magt og identitet baseret på interviews med tre forskellige grupper af kvinder på omkring 25 år: 

-         kvinder fra det venstreradikale miljø på Nørrebro
-         kvinder fra ATTAC-bevægelsen
-         kvinder som ikke er politisk organiserede

Gennem fortællingerne analyseres kvindernes dannelse af politiske identiteter. Der lægges blandt andet vægt på politisk læring i opvækstmiljøer; på holdninger til aktuelle demokratiske spørgsmål som solidaritet og tolerance, samt på visioner og drømme for fremtiden.

Se pressemeddelelsen

 

 


[Tilbage]