Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv

Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv er skrevet af Steen Thomsen, Torben Pedersen, Handelshøjskolen i København og Jesper Strandskov, Handelshøjskolen i Århus. Skriftet er udkommet den 21. juni 2002.

131 sider, 125 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Hvordan styres de store danske erhvervsvirksomheder, hvor ledelsen træffer beslutninger af vidtrækkende økonomisk og social betydning? Hvem stiller ledelsen til regnskab? Hvordan er virksomhederne ejet? Hvordan er bestyrelserne sammensat? Og hvem øver indflydelse på beslutningerne? Det er forhold, som har afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og samfundets velstand. Problemstillingen er på det seneste blevet diskuteret under overskriften ”corporate governance” (selskabsstyring). Skriftet giver en oversigt over forskningen i ”corporate governance”, ligesom det undersøger, hvordan ejer- og bestyrelsesforhold i dansk erhvervsliv ser ud i international sammenligning, hvilken rolle bestyrelsen spiller, og hvilken betydning dette har for virksomhedernes adfærd og resultater. Det vises, at selskabsstyringen i dansk erhvervsliv undgår en række af de ”corporate governance” problemer, der kendes fra andre lande, fordi ejere og bestyrelse danner et mere effektivt modspil til den daglige ledelse.

Se pressemeddelelsen

 


[Tilbage]