Europa for folket?
EU og det danske demokrati

Europa for folket? EU og det danske demokrati er redigeret af Thomas Pedersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Bogen er udkommet d. 6. december 2002.

245 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

I takt med udbygningen af EU er der opstået øget interesse for, hvordan det europæiske demokrati og de nationale demokratitraditioner påvirkes af integrationen. EU påvirker i stigende grad værdifordelingen i de europæiske samfund, og det har naturligt sat fokus på demokratispørgsmålet. Denne antologi tager udgangspunkt i den antagelse, at nationalstaterne uanset globaliseringen fortsat spiller en central rolle i europæisk politik – hvilket ikke forhindrer, at EU på visse områder har føderale træk. Antologien analyserer en række sider af EU’s demokratiproblem og dets indvirkning på det danske demokrati – herunder den politiske deltagelse og EU-medlemskabet; den parlamentariske kontrol med EU-politikken i Danmark sammenholdt med procedurerne i en række, andre europæiske lande; det europæiske medborgerskabs indhold og muligheder samt danskernes forståelse af demokrati, og de grænser denne forståelse sætter for vor deltagelse i den Europæiske Union.

Indhold

Kapitel 1. Demokrati og europæisk integration: en oversigt
Thomas Pedersen

 Kapitel 2. Danskerne, Europa og det “demokratiske underskud”. Én “stille revolution” i danskernes forhold til EU
Jørgen Goul Andersen

Kapitel 3. Det europæiske statsfællesskab - et trojansk næbdyr
Henning Koch

Kapitel 4. Nationale parlamenter i den europæiske union. En model til komparativ vurdering af demokratiske kontrolbeføjelser: regler, institutioner og partiadfærd
Ronald Holzhacker

Kapitel 5. Den europæiske union og den nye nordiske parlamentarisme
Hans Hegeland

Kapitel 6. Europaudvalget – parlamentarisk kontrol og demokratiske dilemmaer
Peter Riis

Kapitel 7. Argumentationslogik og europaudvalgets demokratiske kontrol med EU-politikken
Peter Nedergaard

Kapitel 8. Ét folk, ét demokrati: folkestyre og demokrati i debatten om euroen
Jens Henrik Haahr

Kapitel 9. Det europæiske medborgerkskab
Marlene Wind

Kapitel 10. Medborgerskab - nogle visionære tanker
Philippe Schmitter

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]