Territorial dynamik
Streger på landkort - billeder i vore hoveder

Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder er redigeret af Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Bogen er udkommet tirsdag d. 4. juni 2002.

274 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Territorial dynamik! Smag på denne sammenstilling af ord - det lyder godt, ikke? Men hvad betyder det? Hvis territorial dynamik er en dynamik, der udfoldes i og forandrer territorier, og territorier har at gøre med geografiske områder som stat, egn, kommune og by, kender vi alle eksempler herpå. Så er territorial dynamik at skabe nye nationer, cementere gamle grænser og etablere grænseoverskridende samarbejder m.m.m. Vi kender den territoriale dynamik historisk som aktuelt, fra enevælden såvel som fra forestillingen om et regionernes Europa.

I denne bog defineres territorial dynamik mere præcist, og der gives 13 vigtige eksempler på, hvordan den udfoldes i så forskellige sammenhænge, som når man diskuterer amters og kommuners eksistensberettigelse; når man på Færøerne diskuterer løsrivelse fra Danmark; når man i EU diskuterer udvidelse, og når de store byer sætter damp på den regionale udvikling. I alle disse eksempler sættes der nye streger på landkortet, der dannes nye billeder i vore hoveder og gamle udfordres.

Indhold
Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen. Introduktion

Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen.Territorier, rum og dynamik

Del I Det nationale territorium udfordres

Uffe Østergaard. Den danske stat – territorialt betragtet

Birthe Hansen. Europas statskomposition

Lykke Friis.Danmark og den europæiske union - mod en ny territorial forandring?

Birte Holst Jørgensen. Grænseoverskridende samarbejde i det dansk-tyske grænseland

Lise Lyck. Færøerne - en ny mikrostat?

Del II Det offentliges territorier omformes

Frank Rasmussen og Peder Andersen. Globalisering, økonomi og territorial dynamik

Bent Thaarup.Skatteadministrationen - en kæde af ændringer i administrative rum og grænser

Carsten Greve.Privatisering, globalisering og regulering af offentlige virksomheder

Vibeke Normann Andersen. Skolens territorium og rum - funktionel repræsentation vs. territorial repræsentation

Kjeld Møller Pedersen.Persillebedet: dit, mit, vores - alles? Territoriale ændringer i sundhedsvæsenet. Det frie Sygehusvalg og funktionsbærende enheder

Del III De lokale og regionale territorier udvikles

Roger Buch. Tre kommunalreformer - dynamiske kommunale rum og territorier

Jens Tonboe. Værdiernes Geografi

Ole B. Jensen. Mod et europæisk bymønster?

Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen. Territorial dynamik genbesøgt: Hvorhen, hvordan og hvorfor?

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]