Billeder af magten - portrætter til forståelse af magt og demokrati

Billeder af magten - portrætter til forståelse af magt og demokrati er skrevet af Niels Nørgaard Kristensen, Aalborg Universitet. Bogen er udkommet den 5. september 2003.

237 sider, 228 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Billeder af magten – portrætter til forståelse af magt og demokrati sætter fokus på, hvordan danskerne i dag oplever magten i samfundet og deres egen rolle i demokratiet. Gennem 11 portrætter møder læseren ’manden og kvinden på gaden’, som vi på godt og ondt kender dem fra vores egen hverdag. 

Niels Nørgaard Kristensen dokumenterer på baggrund af kvalitative interviews, at de stereotype sort/hvide magtopfattelser med modsætninger mellem over- og under-Danmark eller mellem systemet og ’den lille mand’ ikke dominerer danskernes billeder af magten og samfundet. Danskerne har derimod en nuanceret magtopfattelse med blik for både den politiske, økonomiske, sociale og kulturelle magt. Magten anses desuden for at være fordelt på mange instanser, og mest af alt er danskerne på tværs af køn, alder, sociale klasser, økonomisk baggrund og status i samfundet enige om, at ’magten har jeg selv!’  Troen på individuel autonomi er stor, og det samme er viljen til ’selv at klare ærterne’ – uanset om man er invalidepensionist, taxachauffør eller advokat.

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]