Det magtfulde møde mellem system og klient

Det magtfulde møde mellem system og klient er redigeret af Margaretha Järvinen, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen. Bogen er udkommet den 27. september 2002.

200 sider, 198 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Magtanalyser fokuserer ofte på magt og indflydelse i det politiske system. I denne bog analyseres magt derimod, som den udspiller sig i det konkrete møde mellem administrative systemer og den enkelte borger. Bogen består af en række analyser af magt i mødet mellem personalegrupper og deres klienter inden for kommunale socialforvaltninger og institutioner.

Et nøgletema i analyserne er de mange forskellige former for magt, som går ud over den myndighedsudøvelse og de beføjelser, som det socialpolitiske personale er tillagt i lovgivningen. I mange konkret møder mellem system og klient er afgørelser og behandling præget af former for disciplinering, der er baseret på moralske vurderinger, forestillinger om ”det normale” og kunstige klassifikationer, der ikke har meget at gøre med klienternes egen problemsituation. Det er også karakteristisk, at personalegrupperne ofte ikke anerkender, at de faktisk er magtudøvere.

Eksemplerne i bogen er hentet fra visiteringssamtaler, aktiveringsprojekter, familiebehandlingsinstiutioner, børneanbringelsessager samt ”væresteder” for stærkt marginaliserede grupper.

Indhold
Margaretha Järvinen og Nils Mortensen: Det magtfulde møde mellem system og klient: teoretiske perspektiver

Annette Carstens: ”Motivation” i visitationssamtaler på aktiveringsområdet

Frank Ebsen og Jens Guldager: Kommunal klassificering af langtidsledige

Lars Uggerhøj: Menneskelighed i mødet mellem socialarbejder og klient – ideal eller realitet

Nanna Mik-Meyer: Omsorgens herredømme

Tine Egelund: Magtudøvelse i børneforsorgen

Jørgen Elm Larsen: Marginale mennesker i marginale rum

Jørgen Elm Larsen, Nils Mortensen og Jens Peter Frølund Thomsen: Magtens mange facetter i mødet mellem system og klient

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]