Vold på dagsordenen
Medierne og den politiske proces

Vold på dagsordenen er skrevet af cand.scient.pol. Søren Laursen. Skriftet er udkommet d. 22. oktober 2001.

96 sider, 95 kr.
Ka
n bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

I efteråret og vinteren 1996 fik vold en fremtrædende plads i medierne. Med baggrund i en række meget brutale voldsepisoder blev der i TV produceret en lang række nyhedsindslag om volden, og i dagspressen blev der skrevet dusinvis af artikler, ledere, kronikker og læserbreve om vold. Volden kom også på den politiske dagsorden kulminerende med fremsættelsen og vedtagelsen af den såkaldte ”Voldspakke” i foråret 1997. Derimod har der ikke i denne periode kunnet påvises nogen stigning i volden i Danmark. På denne baggrund analyserer skriftet mediernes evne til at sætte dagsordenen i dansk politik.

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]