Magt og indflydelse

Magt og indflydelse er skrevet af lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen. Den er udkommet i april 2000.

68 sider, 65 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Magt er et vigtigt, men samtidig også flertydigt begreb. Magt er et synligt fænomen i forbindelse med krig, etnisk udrensning, voldelige demonstrationer og forskellige former for diskrimination. Der udøves også magt, når folkevalgte politikere gennemfører den ene eller den anden form for lovgivning imod visse gruppers ønsker. Begrebet magt er således umiddelbart defineret ved iagttagelige påvirkningsformer, som baserer sig på udøvelse af tvang, kontrol og iværksættelse af forskellige sanktioner. Der er et magtaspekt knyttet til alle de handlinger, som har direkte, bebyrdende virkning i forhold til andre mennesker. En sådan definition, der betoner magtens ‘synlige ansigt’, er dog ikke udtømmende. Nyere magtteori peger på, at magtudøvelse ofte forekommer i skjulte og maskerede varianter. Hermed udvides magtbegrebet til også at indbefatte fænomener som manipulation, strategisk adfærd og socialisering. Magten har både et synligt og et ikke-synligt ansigt.

Se pressemeddelelsen

JPFT.gif (52139 bytes)

[Tilbage]