Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet

Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet er skrevet af Jacob Gaarde Madsen, som har været forskningsassistent ved Magtudredningen. Den er udkommet i september 2000.

95 sider, 95 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Når medierne skildrer flygtninge og indvandrere i Danmark, sker det ikke blot ved en direkte afbildning af virkeligheden. Virkeligheden fortolkes og konstrueres, så den giver mening, og der skabes sammenhæng. De danske mediers fremstilling af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet har ændret sig flere gange, siden det kom på den offentlige dagsorden i Danmark. I 1970 var det overordnede tema "gæstearbejdere som arbejdskraft" , hvor indvandringen af nogle blev betragtet som et nødvendigt middel til at skaffe arbejdskraft til den bugnende danske industri, mens andre fokuserede på indvandringens mange sociale problemer. I 1984 stod indvandrerspørgsmålet i "kriminalitetens tegn", mens medierne i 1990’ernes sidste halvdel har fokuseret på de mange problemer, der følger med flygtninge og indvandrere, og dermed har medvirket til opbygningen af et skel mellem "dem" og "os".

Se pressemeddelelsen 

 

cover-12390.jpg (44789 bytes)

[Tilbage]