Etniske minoriteters indflydelseskanaler

Etniske minoriteters indflydelseskanaler er skrevet af journalisterne Ole Hammer og Inger Bruun. Den er udkommet i marts 2000.

Skriftet er udsolgt, men det kan downloades som pdf-fil.

Etniske minoriteters indflydelseskanaler handler om de etniske minoriteters indflydelse på det danske samfund. Undersøgelsen viser, at denne indflydelse er marginal, både hvad angår deres egne vilkår og den almindelige samfundsudvikling. Myndighederne er interesseret i at inddrage de etniske minoriteter i konkrete integrationsopgaver, men tilbyder kun få muligheder for at øve indflydelse på centrale indvandrerpolitiske spørgsmål som f.eks. Udlændingeloven. Minoritetsrepræsentanterne er meget interesserede i de indvandrerpolitiske spørgsmål, men leverer ikke et kvalificeret modspil til myndighederne. Samtidig er de danske interesseorganisationer langt dygtigere end minoritetsforeningerne til at udnytte de nye muligheder, som er opstået i takt med områdets stadig større samfundsmæssige betydning - ikke mindst når det gælder finansiering af aktiviteter. Endelig foregår der i disse år en klar forskydning af indflydelse fra de særlige interesseorganisationer til samfundets almindelige institutioner. Integrationslovens bestemmelser om at flytte ansvaret for integrationsindsatsen fra Dansk Flygtningehjælp til kommunerne er et eksempel herpå.

Se pressemeddelelsen

H&B.gif (63037 bytes)

[Tilbage]