Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?

Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke? er skrevet af Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Den er udkommet i september 2000.

88 sider, 95 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Valgdeltagelsen til de danske kommunalvalg har over en længere periode ligget forholdsvis uændret omkring 70 procent. Efter temperament kan man enten glæde sig over, at valgdeltagelsen er forholdsvis stabil, eller bekymre sig over, at der trods alt er lige ved en tredjedel af den danske befolkning, som ikke finder det umagen værd at stemme. Under alle omstændigheder er der grund til at spørge, hvem det er, der ikke stemmer. Analysen af de ca. 630.000 valgberettigede borgere i Københavns og Århus kommune viser, at det først er fremmest er de helt unge, folk på kontanthjælp og de etniske minoriteter, der undlader at stemme. Variationen blandt de etniske minoriteter er imidlertid meget stor. Pakistanerne i København og tyrkerne i Århus stemmer i helt samme omfang som danske statsborgere.

Se pressemeddelelsen

cover-12389.jpg (50499 bytes)

[Tilbage]