Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark er skrevet af Frank Rasmussen og Peder Andersen, Det Økonomiske Råds Sekretariat. Skriftet er udkommet den 7. oktober 2002.

114 sider, 110 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Globaliseringen betragtes af mange med skepsis, og nogle mener, at udviklingen er gået for vidt, fordi kapitalinteresser er kommet til at betyde for meget. Bekymringen knytter sig ofte til de synlige konsekvenser af økonomisk integration, f.eks. arbejdspladser, der forsvinder til udlandet, og virksomheder, der overtages af udenlandske ejere. Over for dette står de betydelige samfundsmæssige gevinster, der kan opnås ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Dette giver grundlag for bedre levevilkår. At bremse globaliseringen er derfor en tvivlsom måde at løse de fordelingsmæssige konsekvenser på. Hertil kommer, at globaliserin­gen langt hen ad vejen er betinget af den teknologiske udvikling, og således i begrænset omfang er en politisk styret proces, der alt efter ønske kan reguleres. Men som en hver anden foran­dring stiller globaliseringen samfundet og dermed også velfærdsstaten over for både en række udfordringer og nye muligheder.

Se pressemeddelelsen

 

 


[Tilbage]