Den redigerende magt
Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse

Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse er skrevet af Anker Brink Lund, som er professor ved Institut for Journalistik, Syddansk Universitet. Bogen er udkommet den 11. november 2002.

225 sider, 228 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

I henhold til hævdvundne, demokratiske normer må journalister kun udøve redigerende virksomhed på almenvellets og offentlighedens vegne. Mange kritikere hævder imidlertid, at nyhedsmedierne er blevet så indflydelsesrige og uafhængige, at journalisterne har taget magten over publikum og de fol­ke­valgte politikere.

Med henblik på at belyse den problematik analyseres samtlige danske nyhedsmedier en tilfældigt udvalgt uge. Derved vurderes ikke kun den opsøgende og kritiske fokusjournalistik, men også hverdagens rutinejournalistik lokalt, på Christiansborg og i EU.

Det konkluderes, at journalister som institutionaliseret kollektiv præger de politiske dagsordener. Det fremgår dog også, at autoritative kilder med politisk mandat og ekspert-status udøver effektiv indflydelse på nyhedsformidlingen. I stedet for manipulerende mediemagt forekommer det derfor mere relevant at tale om gensidig påvirkning med betinget journalistisk selvstændighed.

Hertil kommer, at vælgerbefolkningen ikke ukritisk modtager massemediernes politiske budskaber. Mediebrugerne fortolker nyhederne og vælger i høj grad fra. Man kan karakterisere publikums udøvelse af selektiv modmagt som en uautoriseret, men særdeles effektiv form for ”spindoktori” på amatør-basis.

Derimod spiller professionelle spindoktorer en begrænset rolle i dansk politik. Det kan tolkes som en tillidserklæring til nyhedsmediernes redigerende magtudøvelse, der forudsætter høj grad af demokratisk åbenhed og journalistisk troværdighed i den offentlige meningsdannelse.

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]