Historiens magt. Grundlovsjubilæer og grundlovsfester gennem 150 år

Projektansvarlig: Anette Warring, Institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter

Projektperiode: 1. februar 2000 - 30. november 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektets hensigt er at analysere grundlovsfesternes og grundlovsjubilæernes historie med særligt henblik på at afdække konstruktionen af diskursen(r) om det danske demokratis oprindelse, virkemåde og særegenhed. Sigtet med analysen er dobbelt. For det første tænkes analysen at skulle karakterisere kontinuitet og forandring samt konflikt og konsensus i måden hvorpå det danske demokrati og folkestyre iscenesættes og indholdsbestemmes. For det andet er det hensigten at lade grundlovsfejringerne analysere som refleksioner af tidstypiske træk og forandringer i historie- og erindringskulturen med særlig henblik på at vurdere, hvorvidt denne har karakter af demokratiserings- og/eller individualiseringsproces.

Publikationer fra projektet:
Warring, Anette (2003). "Erindringsfællesskab og erindringspolitik som magtvilkår og magtmiddel", pp. 33-45 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Warring, Anette (2004). Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]